Den av media angivna förklaringen till att flyktingströmmarna till EU ökar är är att det historiskt sett inte har varit lika många på flykt sedan andra världskriget. Dock kan läsaren lätt förledas och tolka detta som att inbördeskrigen i Syrien, Afghanistan, Libyen m fl konflikter är de mest dödliga konflikterna sedan andra världskriget. Så är ej fallet. Nuvarande konflikter kommer ej i närheten i antalet dödsfall i jämförelse med några andra krig/inbördeskrig.

undefined

Skillnaden är att långt fler flyr, eller snarare migrerar från en fattig men säker situation. Vad beror detta på? Jag föreslår här en möjlig förklaring (utanför det ofta debatterade gränsskyddet):

Världen har aldrig varit rikare och en stor del av tillväxten de senaste decennierna har skett i tredje världen. Denna tillväxt har bl a medfört

  • ökad möjlighet att transportera sig över långa sträckor (utbyggda transportnät).
  • ökad möjlighet att söka information om olika nationer (bl a genom internet och mobiltelefoni) för att välja ett gynnsamt mål.
  • ökad möjlighet att planera färden dit (av samma skäl som ovan).
  • tidigare migranter gör dessutom att det finns en social gemenskap på plats. Rimligen blir utfallet att desto fler som har släktingar / bekanta på plats, desto fler kommer att ge sig av. Det blir således självförstärkande över tiden (snöbollseffekt).

Problemet kvarstår dock. I förhållande till västerländsk standard och utbildningsnivå har flertalet flyktingar väldigt lite att erbjuda vår ekonomi och bär med sig kulturellt betingade värderingar som inte sällan hamnar i konflikt med västerländska sådana. Och genom att mottagandet är oerhört kostsamt tar det också resurser från andra samhällsfunktioner samt även biståndet.