Efter IKEA-morden har det i flertalet media cirkulerat en uppgift om att det dödliga våldet minskar, senast igår var Jerzy Sarnecki med på SVT:s nyheter. Det här är en trend som finns i större delen av västvärlden (oberoende av vad den beror på). Om vi jämför trenden med antalet fall av dödligt våld inom EU-länderna med motsvarande i Sverige får vi grafen nedan (data för EU är från Eurostat från 2003-2012 och för Sverige är från BRÅ för 2003-2014). Det vore intressant att se om trenden fortsätter nedåt för EU även för 2013 och 2014 men data finns ej (ännu) tillgängligt.

 

undefined


Trenden inom EU råder det ingen tvekan om. För Sverige är det mer komplicerat då data för blir väldigt brusigt (liten population samt att dödligt våld har låg sannolikhet att inträffa i de flesta EU-länder). Hela EU har ett befolkningsunderlag på c:a 500 miljoner och i en sådan datamängd blir trenden tydligare. OM det dödliga våldet i Sverige är konstant eller minskar mindre än i övriga EU KAN en förklaring vara att det vi observerar för Sverige är en överlagring av två komponenter:
- En sjunkande trend likt övriga EU
- En ökande komponent relaterat till (flykting)invandringen.

Att utrikes födda har en betydande överrisk för brottsmisstanke finns här (källa BRÅ):

undefined

Att utrikes föddas olika ursprung visar stor variation i denna överrisk är också dokumenterat (källa BRÅ):

undefined


Varför endast titta på dödligt våld? För att det är den enda brottsligheten där nästan allt bokförs. Det går inte att lita på ökande trender av t ex misshandel eller våldtäkt då det kan bero på att anmälningsbenägenheten har ökat. Hursomhelst, slutsatsen är följande: De senaste dagarnas rapportering om minskat dödligt våld som helhet kan ej tillämpas på den komponent som (flykting)invandringen står för.