I dagarna har både Arbetsförmedlingen och Expressen använt sitt kommunikationsmaskineri för att sprida myter, denna gång den återkommande vandringssägnen att vi behöver invandring för att klara välfärden p g a en åldrande befolkning. Optimalt sett till belastningen av olika samhällsfunktioner (produktion av boende, skolor, sjukhus, et c) är att befolkningen är någorlunda konstant över tid, Sverige har dock f n en kraftigare befolkningsökning än USA hade under invandringstoppen på 1880-talet (källa).

Dessutom, likt jag påstått många gånger tidigare, är det stor skillnad på invandring och invandring. Invandring från utvecklade ekonomier utgörs ofta av högutbildade som kan försörja sig själva medans flykting- och anhöriginvandring från tredje världen till stor del kommer belasta vår välfärd snarare än att bidra till den.

Bifogat är ett diagram över Sveriges befolkning och där andelen av denna som är ackumulerad flykting och anhöriginvandring framgår. Statistiken blir ungefärlig då återvändande, avlidna et c är svårt att få fram siffror på. T ex ingår i definitionen "inrikes födda" flyktingars barn födda i Sverige och i "utrikes födda" ingår etniska svenskars barn födda utomlands . Trenden är dock tydlig i diagrammet: Befolkningen ökar även om flyktinginvandringen vore 0.

undefined