Namn: Sten Andersson

Ålder: 43 år

Grubblar om nationalekonomi vilket ofta blir politiskt. Är universitetsadjunkt vid KTH men det jag skriver här representerar endast mig personligen.

http://www.twitter.com/RealistenSten